ارزیابی کیفیت جوش در تست جوش

تست جوش تست جوش تست جوش

ارزیابی کیفیت جوش در تست جوش     

تست جوش قبل از جوشکاری به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است که عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.
تست جوش      در موقع جوشکاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب اطمینان از بکار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.

ارزیابی کیفیت جوش در تست جوش      بایستی در هر سه مرحله تست جوش       قبل از جوشکاری، تست جوش      در موقع جوشکاری و تست جوش      بعد از جوشکاری صورت پذیرد. جوش انجام شده و قطعه جوش داده شده بایستی با استانداردهای مطلوب کیفیت مطابقت داشته باشند. ارزیابی کیفیت جوشکاری بعهده بازرس تست جوش      است.

 

برای ارزیابی کیفیت جوشکاری در تست جوش      ، لازم است استاندارد پذیرش یا معیار پذیرش جوش مشخص باشد و نوع آزمایش غیر مخرب و میزان آزمایش ( صد در صد تصادفی و غیره) تعیین شود. بازرس بایستی نتایج آزمایش ها و تست جوش      انجام شده را تجزیه و تحلیل نماید. 5 ـ پذیرش جوش در هر سه مرحله تست جوش      از اهمین ویژه ای برخوردار است. در واقع پذیرش جوش پس از مقایسه کیفیت جوش حاصل با کیفیت مطلوب انجام می شود. پذیرش باید قطعی و غیر مبهم باشد. برای پذیرش باید گواهینامه صادر شود یا فرم مربوطه تنظیم و امضاء گردد. 6 ـ تهیه گزارش برای مراحل مختلف تست جوش      و کلیه آزمایش های انجام شده، ضروری است.

گزارش نتایج آزمایش ها و تست جوش      انجام شده بایستی بصورت مرتب و مشخص و جداگانه تهیه و تنظیم شود. برای کارهای تست جوش      تهیه گزارش خوب که کار ارزیابی و پذیرش نهایی را تسهیل نماید. اعتبار ویژه ای دارد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net