دلیل اهمیت جوشکاری

دلیل اهمیت جوشکاری:

1-    ارتباط تنگاتنگ مقوله جوش با نفت و ارتباط مستقیم صنایع نفتی با جوش

2-    سرعت تولید و ساخت وساز بالای قطعات نسبت به روش های دیگر مانند پرچ و غیره

3-    هزینه تمام شده در روش جوشکاری کمتر می باشد.

نقاط ضعف جوش:

1-    هنگام جوشکاری به علت دمای زیاد که بر قطعه وارد میگردد باعث به وجود امدن تنش هایی در سطح جوش می شود که احتمال دارد  صدماتی به قطعه وارد کند.

2-    نیاز به نیروی کار ماهر

انواع دید گاه ها به جوش:

1-     دید گاه عمومی

2-     دیدگاه تخصصی

دیدگاه عمومی : در اثر جوشکاری قطعات 1و2 به همدیگر متصل شده و یک قطعه یکپارچه بزرگتر می نمایید و خواص قطعه مورد نظر یکپارچه و یکنواخت هستند.

 

 

دیدگاه تخصصی:

بعد از انجام جوشکاری میان قطعه های 1و2 در مقطع جوش و محل های اطراف فلز جوشکاری شده تغییرات ساختاری و خواص مکانیکی خواهیم داشت

درمنطقه تحت تاثیر حرارت رنگ فلز تغییر می نماید که نشان دهنده تغییر خواص فلز است.

 

 


ما در منطقه فلز جوش یک الیاژی داریم که ازفلزات شماره 1و2 والکترود تشکیل می شود و ویژگی های متفاوتی دارد. سختی ، استحکام ، مقاومت کششی وخمشی از خواص مهم فلزات است.سختی فولاد براساس درصد کربن در فئلاد بیان می شود. بعد از جوشکاری میزان سختی فلز جوش نسبت به سختی فولاد جوشکاری می شود والکترود بیشتر می گردد.

برای مثال اگر سختی فلاد 130 برنیل  باشد بعد از جوشکاری سختی منطقه فلز جوش به 140-150 برینل میرسد در حالی که هم سختی فولاد و هم سختی الکترود کمتر ازان می باشدعلت این امر به این جهت است که اگر 30 درصد از Xو 70 درصد از Y تشکیل شده باشد به طوری که سختی Xاز Yبیشتر باشد بعد از جوشکاری این درصدها در منطقه فلز جوش X50 درصد وY 50 درصدخواهد بود.

نتیجه :

ما بعد از انجام جوشکاری به دلیل شرایط موجود بر منطقه جوش از حال یکنواختی در محل جوش خارج میگردد به عبارتی مانند این است که چند قطعه مختلف را به یک دیگر متصل نموده ایم که از دیدگاه تخصصی  فرض بر این است که جوش دارای معایبی است به دلیل اینکه ازسلامت جش مطمئن شویم لازم است اوناع تست هاو بازرسی های چشمی روی جوش صورت گیرد.   

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net