پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:55

ارزیابی و انتخاب شرکت های ndt

 

مسلما افرادی که به دنبال یک محصول خاص می باشند باید از عملکرد ان محصول و شرکت تولید کننده ان اطمینان حاصل نمایند به منظور محقق گردیدن این اطمینان سازمان هایی که وظیفه ی بازرسی و تست جوش دارند تاسیس گردیده اند .
ازآنجا که دراستانداردهاي مديريت کيفيت از عمليات جوشکاري به عنوان فرآيند خاص نام برده مي شود، بازرسي (تست جوش)و کنترل کيفيت اين عمليات نيزاهميت فوق العاده اي پيدا مي کند. ومهمتر از آن اين سوال اساسي مطرح مي شود که چه شركت هايي واجد صلاحيت انجام بازرسي و تست جوش و آزمايش هاي غير مخرب مي باشند؟ واصولا انتخاب اين شركت ها ازطرف کارفرمايان چگونه بايد انجام شود؟

در اين مقاله آموزشي تلاش شده است براي اولين بار ضمن بررسي وضعيت موجود ارزيابي صلاحيت اين شركت ها در ايران، به معرفي استانداردها و نمونه هاي بين المللي پرداخته و در پايان پس از ارايه پيشنهادات کلي و راهکارهاي اجرايي، يك نمونه چك ليست كاربردي که مي تواند در روند ارزيابي و انتخاب شركت هاي ان دی تی مورد استفاده كارفرمايان و مشاوران قرار گيرد تقديم علاقه مندان گردد.

 

 

 

 

: برای مشخص نمودن کیفیت یک جوش از از سه طبقه بندی گسترده ی زیر استفاده می گردد که عبارتند از

  تست جوش مخرب

 عینى  تست جوش

تست جوش غیر مخرب 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:52

دلایل سوختگی یا بریدگی کناره جوش

در خصوص مواردی که سبب ایجاد بریدگی یا سوختگی کناره جوش می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد :

سرعت بسيار زياد حرکت جوشکاري

زاويه الکترود خيلي به سطح اتصال متمايل بوده است.

سرباره با ويسکوزيته زياد

آمپر زياد

طول قوس زياد

حرکت موجي زياد الکترود

(تست جوش)

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:47

جوشکاری با گاز شعله

 یکی ازاولین روشهای جوشکاری رایج در قطعات آلومینیومی جوشکاری با گاز شعله می باشد و در حال حاضر هم در کارگاههای جوشکاری کوچک در صنایعی از قبیل ظروف آشپزخانه و دکوراسیون و تعمیرات استفاده می شود

محدوده کاربرد:ورقهای نازک 8/0تا 5/1میلیمتر

محدودیتها:باقی ماندن روانساز لابلای درزها و تسریع خوردگی - سرعت کم –

 منطقه H.A.Zوسيع است .

 قطعات بالاتر از 5/2میلیمتر را به دلیل عدم تمرکز شعله و افت حرارت بااین روش جوش نمیدهند.

.در این روش فلاکس یا روانساز یا تنه کار برای برطرف کردن لایه اکسیدی بکار میرود.

 

 مزایا:سادگی فرایند و ارزانی و قابل حمل و نقل بودن وسایل

(تست جوش)

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:46

انباشتگی جوش در کناره ها

به دلیل جاری شدن فلز بر روی سطح فلز پایه نقصی در ریشه یا کنار جوش ایجاد می گردد بدون اینکه ذوب و جوش خوردن با آن ایجاد شود .
عوامل
استفاده از الکترود با قطر بالا
آمپراژ خيلي کم
سرطان حرکت کمتر از حالت نرمال يا طبيعي
زاويه نادرست الکترود

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:45

تخلخل ایجاد شده در جوش

تخلخل سوارخ يا حفره‌اي‌ است که به صورت داخلي يا خارجي در جوش ديده مي‌شود. تخلخل مي‌تواند از الکترود مرطوب ، الکترود روکش شکسته يا از ناخالصي روي فلز پايه ايجاد شود. همچنين به نامهاي (مک لوله‌اي) ، (مک سطحي) و (سوراخهاي کرمي) نيز شناخته مي‌شود.

ساير علتها
 
سطح فلز پايه آلوده مثل آلودگيهاي روغن ، غبار ، لکه يا زنگار
 
مرطوب بودن روکش الکترود
 
محافظت گازي ناکافي قوس

فلزات پايه با مقادير بالاي گوگرد و فسفر

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:43

معایب آخالهای سرباره در جوشکاری

آخالهاي سرباره استحکام سطح مقطع جوش را کاهش مي‌دهند و يک منطقه مستعد ترک ايجاد مي‌کنند.
ذوب ناقص
عدم اتصال بين فلز جوش و فلز پايه يا بين پاسهاي جوش
علت
1. استفاده از الکترودهاي کوچک براي فولاد ضخيم و سرد
2. آمپراژ ناکافي
3. زاويه الکترود نامناسب
4. رعت حرکت بسيار زياد
5. سطح کثيف (پوسته نورد ، لکه ، روغن و ...)
نتيجه
اتصال جوش را ضعيف مي‌ماند و به يک منطقه مستعد ايجاد خستگي تبديل مي‌شود.

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:41

معایب تخلخل در جوشکاری

به شدت استحکام اتصال جوش شده را کاهش مي‌دهد. تخلخل سطحي به اتمسفر خورنده اجازه مي‌دهد که فلز جوش را مورد حمله قرار دهد و موجب نقص در آن شود.
همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment
اين مشکل معمولا همراستا و همسطح نبودن قطعاتي که به هم جوش مي‌شوند ناميده مي‌شوند. عدم همراستايي يک مشکل معمول در آماده سازي روشهاي لب به لب است و هنگامي ايجاد مي‌شود که صفحات ريشه و صفحات اتصال از فلز پايه در محل درست خود براي جوشکاري قرار نگرفته‌اند.
علت
1. مونتاژ نادرست قطعاتي که بايد جوش شوند.
2. خال جوشهاي ناکافي که مي‌شکند يا بست زدن ناکافي که موجب حرکت مي‌شود.
نتيجه
همراستا بودن جدي است، زيرا نقص در ذوب لبه ريشه موجب ايجاد مناطق تمرکز تنش مي‌شود در سرويس دهي موجب شکست خستگي زود رس اتصال مي‌شود.

 

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:40

راههای تشخیص ترک جوش

 ترک جوش Weld cracking
انواع مختلفي از عدم اتصال ممکن است در جوش يا مناطقي که تحت تأثير حرارت قرار مي‌گيرند، رخ دهد. جوشها ممکن است داراي تخلخل ، آخالهاي سرباره يا انواع ترکها باشند. تخلخل و آخالهاي سرباره شايد در جوش تا حدي قابل قبول باشد اما ترکها در جوش هرگز قابل قبول نمي‌باشند. وجود ترک در جوش يا در مجاورت جوش نشانگر اين مسئله مي‌باشد که حتما مشکلي در حين کار وجود داشته است. بررسي دقيق ترکها ، تعيين علت اجاد آنها و نيز راههاي جلوگيري از آنها را براي ما امکان پذير مي‌سازد. در ابتدا ما بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم که بين ترک و شکست تفاوت قائل شويم. منظور ما از ترک ، پديده‌اي است که در اثر عواملي مانند انجماد ، سرد شدن و تنشهاي داخلي که به علت انقباض جوش مي‌باشد ايجاد مي‌گردد. ترکهاي گرم ، ترکهايي مي‌باشند که در دماهاي بالا رخ مي‌دهند و معمولا به انجماد ربط دارند.ترکهاي سرد ترکهايي هستند که بعد از اينکه جوش به دماي اطاق رسيد، رخ دهد و ممکن است حتي به HAZ رابط داشته باشد. بيشتر ترکها در اثر تنشهاي فيزيکي انقباض که معمولا با کشيدن يا تغيير شکل جسم همراهي باشد در هنگام سرد شدن جوش رخ مي‌دهد، ايجاد مي‌شوند، اگر انقباض محدود شود، اين تنشهاي فيزيکي کرنشي ، تنش داخلي پسماند را بوجود مي‌آورند که اين تنهاي پسماند منجر به ايجاد ترک مي‌شوند.

 

 

 

   در واقع دو نيروي مخالف وجود دارد:
1. تنشي که بوسيله انقباض ايجاد مي‌شود.
2. استحکام و سختي فلز پايه
تنشهاي ناشي از انقباض با افزايش حجم فلزي که تحت انقباض قرار گرفته است، افزايش مي‌يابد. جوشهايي در ابعاد بزرگ و فرآيندهايي با نفوذ زياد کرنشهاي انقباضي را افزايش مي‌دهند. تنشهايي که در اثر کرنشهاي انقباضي ايجاد مي‌شود با افزايش استحکام فلز پر کننده و فلز پايه افزايش مي‌يابد. همچنين وقتي که استحکام تسليم افزايش بايد تنش پسماند نيز افزايش مي يابد.
1. ضرورت جوشکاري
2. پيشگرم
3. دماي بين پالسي
4. عمليات حرارتي پس از جوش
5. طراحي اتصال
6. روشهاي جوشکاري
7. مواد پر کننده

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net