ارزیابی کیفیت جوش در تست جوش     

تست جوش قبل از جوشکاری به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است که عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.
تست جوش      در موقع جوشکاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب اطمینان از بکار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.

ارزیابی کیفیت جوش در تست جوش      بایستی در هر سه مرحله تست جوش       قبل از جوشکاری، تست جوش      در موقع جوشکاری و تست جوش      بعد از جوشکاری صورت پذیرد. جوش انجام شده و قطعه جوش داده شده بایستی با استانداردهای مطلوب کیفیت مطابقت داشته باشند. ارزیابی کیفیت جوشکاری بعهده بازرس تست جوش      است.

سه شنبه, 09 تیر 1394 07:18

نکاتی برای تست جوش چشمی

نکاتی برای تست جوش      چشمی

برای تست جوش      چشمی یک سری موارد نیاز می باشد که شامل زیر است:
 
1.    مرور طراحی ها و مشخصات  Wps در تست جوش      
2.    چک کردن تاییدیه پروسیجرها و پرسنل مورد استفاده  PQR در تست جوش          
3.    بنانهادن نقاط تست جوش     
4.    نصب نقشه ای برای ثبت نتایج در تست جوش     
5.    مرور مواد مورد استفاده در تست جوش     

دوشنبه, 08 تیر 1394 07:20

درباره ما

شرکت کیمیاگران پروژه های مختلف در زمینه های مطالعات ژئوتکنیک،ژئوفیزیک، تست جوش، تست خاک فعالیت داشته است. این مطالعات ژئوتکنیکی شامل برنامه پیشبرد اکتشافات ژئوتکنیکی، عملیات حفاری و نمونه گیری، انجام تست های درجا، انجام آزمایشات آزمایشگاهی و تهیه گزارش های ژئوتکنیک میباشد. همچنین بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیک لرزه ای در بسیاری از پروژه ها صورت گرفته است.

 خدمات ارائه شده توسط این شرکت شامل طراحی و نظارت بر هم ترازی پروفیل ها مطابق نقشه های معماری، طراحی و نظارت بر ساخت سازه های حایل و لاینینگ، مطالعات اجرایی زهکشی و روش های انحرافی مانند شرایط زمین شناسی سایت می باشد.

طراحی و نظارت تکنیک های بهسازی خاک شامل وایبروفلتیشن، جت گروتینگ و کوبش دینامیکی از دیگز خدمات این شرکت می باشد

این شرکت بخش سازه و مقاوم سازی دریا خاک وظیفه طراحی سازه های فلزی و بتنی مانند ساختمان های بلند و متوسط مسکونی و مقاومسازی و نوسازی لرزه ای ساختمان ها را به عهده دارد.

 آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار مانند ABAQUS،Plaxis، Flac،CAPWAP، GELWEAP و … انجام می گیرد.

 تثبیت ترانشه ها و پایدارسازی گود (نیلینگ و انکراژ)، استقرار آزمایشگاه محلی، طراحی معماری از دیگر خدمات این شرکت می باشد

Published in درباره ما
دوشنبه, 08 تیر 1394 07:09

آزمایش ژئوفیزیکی دانهول

تست جوش

 

تست جوش

 

تست جوش

 

تست جوش

 

 

تست جوش

 

تست جوش

 

تست جوش

 

 

 

 

 

 

Published in پروژه ها
چهارشنبه, 13 آبان 1394 06:12

حفاری

کندن زمین جهت رسیدن به‌ هدف مورد نظر را حفاری گویند. حفاری می‌تواند جهت رسیدن به نفت، آب، گاز و غیره انجام گیرد. عملیات‌های حفاری با سرعت بسیار زیادی انجام می‌گیرند، زیرا استفاده از دکل حفاری به‌مدت طولانی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه می‌باشد. عملیات حفاری بسیار خطرناک می‌باشد و همواره از باتجربه‌ترین افراد جهت انجام این کار استفاده می‌شود.

تعیین محل حفاری در صنعت نفت کاریست که مهندسین زمین‌شناس انجام می‌دهند و پس از آن با هماهنگی با مهندسین مخزن و تعیین محل دقیق وجود نفت عملیات حفاری آغاز می‌گردد.


لوازم و قطعات حفاری

یک دکل حفاری شامل شش زیر مجموعه است
سیستم تولید نیروی دکل
سیستم بالا برنده
سیستم گردش گل
سیستم دورانی
سیستم کنترل چاه
سیستم ثبت تجهیزات و عملیات حفاری

Published in حفاری
یکشنبه, 07 تیر 1394 06:35

خدمات شرکت کیمیاگران

شرکت کیمیاگران پروژه های مختلف در زمینه های مطالعات ژئوتکنیک، تست جوش، تست خاک فعالیت داشته است. این مطالعات ژئوتکنیکی شامل برنامه پیشبرد اکتشافات ژئوتکنیکی، عملیات حفاری و نمونه گیری، انجام تست های درجا، انجام آزمایشات آزمایشگاهی و تهیه گزارش های ژئوتکنیک میباشد. همچنین بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیک لرزه ای در بسیاری از پروژه ها صورت گرفته است.

طراحی و نظارت تکنیک های بهسازی خاک شامل وایبروفلتیشن، جت گروتینگ و کوبش دینامیکی

 طراحی و نظارت تکنیک های بهسازی خاک شامل وایبروفلتیشن، جت گروتینگ و کوبش دینامیکی

 خدمات ارائه شده توسط این شرکت شامل طراحی و نظارت بر هم ترازی پروفیل ها مطابق نقشه های معماری، طراحی و نظارت بر ساخت سازه های حایل و لاینینگ، مطالعات اجرایی زهکشی و روش های انحرافی مانند شرایط زمین شناسی سایت می باشد.

بخش سازه و مقاوم سازی دریا خاک وظیفه طراحی سازه های فلزی و بتنی مانند ساختمان های بلند و متوسط مسکونی و مقاومسازی و نوسازی لرزه ای ساختمان ها را به عهده دارد.

 آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار مانند ABAQUS،Plaxis، Flac،CAPWAP، GELWEAP و … انجام می گیرد.

 تثبیت ترانشه ها و پایدارسازی گود (نیلینگ و انکراژ)

استقرار آزمایشگاه محلی

 طراحی معماری

Published in خدمات ما

دستورالعمل حفاظتی جوشکاری با کپسولهای استیلن  

1-   محل جوشکاری ومحل استقرار کپسولهای استیلن باید حداقل 5-4 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند تا از برخوردو رسیدن جرقه به کپسولها واحتمال انفجار و آتشسوزی جلوگیری شود.

2-   چنانچه شیر خروج اسیتلن یخ بزند باید با آب گرم یا کیسه شن داغ آنرا گرم و باز کرد وهرگز نباید هیچ نوع شعله آتش جهت این منظور بکار برد.

سه شنبه, 02 تیر 1394 05:08

وظایف بازرس در تست جوش

وظایف بازرس در تست جوش    

یک بازرس جوش که کار تست جوش      را انجام می دهد باید دارای شخصیتی حرفه ای و باشعور خوب باشد و در همه موارد ساعات کار و مقررات کاری سازمان های مربوطه را رعایت نماید. در هنگام کار تست جوش      بی معطلی و با اتکا به حقایق مختلف و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن نظر دیگران تصمیم بگیرد.

سه شنبه, 26 خرداد 1394 05:45

تست جوش و لزوم آن

تست جوش     و لزوم آن:

ما برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش باید آن را  مورد تست جوش    قرار دهیم .تست جوش   را می توان به سه مرحله اصلی تقسیم نمود :

1- تست جوش    قبل از جوشکاری :

اعمال یک تست جوش    چشمی مسؤلانه می تواند از پیدایش 80 تا 90 درصد از عیوب معمول در جوشکاری پیشگیری کند.این تست جوش    شامل اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار،مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی،انتخاب استانداردهای اجرایی،انتخاب و ارزیابی روش های جوشکاری،انتخاب و بازرسی مصالح و مواد مصرفی،بررسی تجهیزات جوشکاری و تست جوش    جوشکاران و اپراتور ها و … می باشد.

2- تست جوش    در حین جوشکاری :

این تست جوش    به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب و اطمینان از به کاربردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.تست جوش     قطعات متصل شونده و درزهای آماده جوشکاری،تست جوش     محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی به موادی که اثرات زیان بخش بر جوش دارند،تست جوش     سطوح برشکاری شده با شعله،بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری،استفاده از قید و گیره ها و سایر تجهیزات به منظور کنترل پیچیدگی ناشی از جوشکاری و … از جمله تست جوش     در حین جوشکاری هستند.

3- تست جوش    بعد از جوشکاری :

این تست جوش    به منظور درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و کنترل کیفیت جوش انجام می گیرد.تست جوش    چشمی از نظر وجود عیوب جوش مانند ترک های سطحی،ابعاد جوش و قطعه جوشکاری شده،بازرسی تنش زدایی و سختی سنجی پس از تنش زدایی،تست جوش     های غیر مخرب و … از جمله فعالیت های بازرسی بعد از جوشکاری می باشند.

 

سه شنبه, 26 خرداد 1394 05:34

تست جوش پرتو نگاری صنعتی

تست جوش   پرتو نگاری صنعتی

تست جوش

تست جوش    جوشکاری از سه نوع اتصالات موقت،نیمه موقت و دائم،جوشکاری اتصالی دائمی است که در آن بین اتم های دو جسم، پیوند ایجاد می شود.فرآیند های جوشکاری از نظر ذوب به دو دسته کلی جوشکاری های ذوبی و غیر ذوبی تقسیم می شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net