پنج شنبه, 01 خرداد 1393 09:00

دلیل اهمیت جوشکاری

دلیل اهمیت جوشکاری:

1-    ارتباط تنگاتنگ مقوله جوش با نفت و ارتباط مستقیم صنایع نفتی با جوش

2-    سرعت تولید و ساخت وساز بالای قطعات نسبت به روش های دیگر مانند پرچ و غیره

3-    هزینه تمام شده در روش جوشکاری کمتر می باشد.

نقاط ضعف جوش:

1-    هنگام جوشکاری به علت دمای زیاد که بر قطعه وارد میگردد باعث به وجود امدن تنش هایی در سطح جوش می شود که احتمال دارد  صدماتی به قطعه وارد کند.

2-    نیاز به نیروی کار ماهر

انواع دید گاه ها به جوش:

1-     دید گاه عمومی

2-     دیدگاه تخصصی

دیدگاه عمومی : در اثر جوشکاری قطعات 1و2 به همدیگر متصل شده و یک قطعه یکپارچه بزرگتر می نمایید و خواص قطعه مورد نظر یکپارچه و یکنواخت هستند.

 

 

دیدگاه تخصصی:

بعد از انجام جوشکاری میان قطعه های 1و2 در مقطع جوش و محل های اطراف فلز جوشکاری شده تغییرات ساختاری و خواص مکانیکی خواهیم داشت

درمنطقه تحت تاثیر حرارت رنگ فلز تغییر می نماید که نشان دهنده تغییر خواص فلز است.

 

 


ما در منطقه فلز جوش یک الیاژی داریم که ازفلزات شماره 1و2 والکترود تشکیل می شود و ویژگی های متفاوتی دارد. سختی ، استحکام ، مقاومت کششی وخمشی از خواص مهم فلزات است.سختی فولاد براساس درصد کربن در فئلاد بیان می شود. بعد از جوشکاری میزان سختی فلز جوش نسبت به سختی فولاد جوشکاری می شود والکترود بیشتر می گردد.

برای مثال اگر سختی فلاد 130 برنیل  باشد بعد از جوشکاری سختی منطقه فلز جوش به 140-150 برینل میرسد در حالی که هم سختی فولاد و هم سختی الکترود کمتر ازان می باشدعلت این امر به این جهت است که اگر 30 درصد از Xو 70 درصد از Y تشکیل شده باشد به طوری که سختی Xاز Yبیشتر باشد بعد از جوشکاری این درصدها در منطقه فلز جوش X50 درصد وY 50 درصدخواهد بود.

نتیجه :

ما بعد از انجام جوشکاری به دلیل شرایط موجود بر منطقه جوش از حال یکنواختی در محل جوش خارج میگردد به عبارتی مانند این است که چند قطعه مختلف را به یک دیگر متصل نموده ایم که از دیدگاه تخصصی  فرض بر این است که جوش دارای معایبی است به دلیل اینکه ازسلامت جش مطمئن شویم لازم است اوناع تست هاو بازرسی های چشمی روی جوش صورت گیرد.   

به منظور عیب یابی بسیاری از قطعات می توان از روش تست جوش به کمک مایعات بهره گیری کرد . فقط ذکر این مسئل لازم است که عیوب باید به سطح قطعه ی مورد نظر راه داشته باشند .
 اصول و مباني آزمون (تست جوش) عبارتست از نفوذ يک مايع در عيوب (منافذ) سطحي در اثر جاذبه موئينگي، و مشاهده ترکهاي سطحي با چشم غيرمسلح پس از انجام عمليات ظهور برروي مايع نافذ به منظور نمايان شدن کامل ترکها، مايع نافذ با يک ماده رنگي روشن رنگ آميزي شده يا ماده اي فلورسانت به آن افزوده مي شود. در حالت نخست ، ماده رنگي معمولا" قرمز است و سطح پس از افزودن ماده ظاهر کننده، با نور معمولي هم قابل رويت خواهد بود، ولي در حالت دوم قطعه را بايد در نور فرا بنفش مورد بازرسي چشمي قرار داد. زمان و نحوه بهره گيري از اين آزمون دقيقاً معلوم نشده است ولي يکي از نخستين شکلهاي اعمال آن استفاده از دوده بر روي سطح لعابي ظروف سفالي براي مشاهده ترکهاي لعاب کاري گزارش شده است. در اين روش، دوده در ترکها وارد شده و مرز آنها را بوضوح مشخص مي کرد. اين روش سپس براي تزئين ظروف سفالي مورد استفاده قرار گرفت. زمينه پيدايش بازرسي مايع نافذ با تکنيک نفت و گچ همراه است. عيب يابي ترکها در قسمت لوکوموتيو راه آهن بطريق زير انجام ميگرفت. اول قطعات را چند ساعت در نفت غوطه ور ساخته و بعد از تميز کردن نفت اضافي با کهنه آغشته به پارافين، يک رنگ سفيد اعمال ميشد. رنگ مخلوطي از الکل چوب و گچ است که وقتي خشک شود، از آن پودر سفيد ريز بدست مي آيد. نفتي که از سطح قطعه کار داخل ترکها شده، از سوراخ ريز به بيرون تراوش کرده و در داخل گچ مانند باريکه سياه قابل ديدن (مرئي) مي باشد.

 

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:55

ارزیابی و انتخاب شرکت های ndt

 

مسلما افرادی که به دنبال یک محصول خاص می باشند باید از عملکرد ان محصول و شرکت تولید کننده ان اطمینان حاصل نمایند به منظور محقق گردیدن این اطمینان سازمان هایی که وظیفه ی بازرسی و تست جوش دارند تاسیس گردیده اند .
ازآنجا که دراستانداردهاي مديريت کيفيت از عمليات جوشکاري به عنوان فرآيند خاص نام برده مي شود، بازرسي (تست جوش)و کنترل کيفيت اين عمليات نيزاهميت فوق العاده اي پيدا مي کند. ومهمتر از آن اين سوال اساسي مطرح مي شود که چه شركت هايي واجد صلاحيت انجام بازرسي و تست جوش و آزمايش هاي غير مخرب مي باشند؟ واصولا انتخاب اين شركت ها ازطرف کارفرمايان چگونه بايد انجام شود؟

در اين مقاله آموزشي تلاش شده است براي اولين بار ضمن بررسي وضعيت موجود ارزيابي صلاحيت اين شركت ها در ايران، به معرفي استانداردها و نمونه هاي بين المللي پرداخته و در پايان پس از ارايه پيشنهادات کلي و راهکارهاي اجرايي، يك نمونه چك ليست كاربردي که مي تواند در روند ارزيابي و انتخاب شركت هاي ان دی تی مورد استفاده كارفرمايان و مشاوران قرار گيرد تقديم علاقه مندان گردد.

 

 

 

 

: برای مشخص نمودن کیفیت یک جوش از از سه طبقه بندی گسترده ی زیر استفاده می گردد که عبارتند از

  تست جوش مخرب

 عینى  تست جوش

تست جوش غیر مخرب 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:52

دلایل سوختگی یا بریدگی کناره جوش

در خصوص مواردی که سبب ایجاد بریدگی یا سوختگی کناره جوش می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد :

سرعت بسيار زياد حرکت جوشکاري

زاويه الکترود خيلي به سطح اتصال متمايل بوده است.

سرباره با ويسکوزيته زياد

آمپر زياد

طول قوس زياد

حرکت موجي زياد الکترود

(تست جوش)

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:47

جوشکاری با گاز شعله

 یکی ازاولین روشهای جوشکاری رایج در قطعات آلومینیومی جوشکاری با گاز شعله می باشد و در حال حاضر هم در کارگاههای جوشکاری کوچک در صنایعی از قبیل ظروف آشپزخانه و دکوراسیون و تعمیرات استفاده می شود

محدوده کاربرد:ورقهای نازک 8/0تا 5/1میلیمتر

محدودیتها:باقی ماندن روانساز لابلای درزها و تسریع خوردگی - سرعت کم –

 منطقه H.A.Zوسيع است .

 قطعات بالاتر از 5/2میلیمتر را به دلیل عدم تمرکز شعله و افت حرارت بااین روش جوش نمیدهند.

.در این روش فلاکس یا روانساز یا تنه کار برای برطرف کردن لایه اکسیدی بکار میرود.

 

 مزایا:سادگی فرایند و ارزانی و قابل حمل و نقل بودن وسایل

(تست جوش)

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:46

انباشتگی جوش در کناره ها

به دلیل جاری شدن فلز بر روی سطح فلز پایه نقصی در ریشه یا کنار جوش ایجاد می گردد بدون اینکه ذوب و جوش خوردن با آن ایجاد شود .
عوامل
استفاده از الکترود با قطر بالا
آمپراژ خيلي کم
سرطان حرکت کمتر از حالت نرمال يا طبيعي
زاويه نادرست الکترود

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:45

تخلخل ایجاد شده در جوش

تخلخل سوارخ يا حفره‌اي‌ است که به صورت داخلي يا خارجي در جوش ديده مي‌شود. تخلخل مي‌تواند از الکترود مرطوب ، الکترود روکش شکسته يا از ناخالصي روي فلز پايه ايجاد شود. همچنين به نامهاي (مک لوله‌اي) ، (مک سطحي) و (سوراخهاي کرمي) نيز شناخته مي‌شود.

ساير علتها
 
سطح فلز پايه آلوده مثل آلودگيهاي روغن ، غبار ، لکه يا زنگار
 
مرطوب بودن روکش الکترود
 
محافظت گازي ناکافي قوس

فلزات پايه با مقادير بالاي گوگرد و فسفر

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:43

معایب آخالهای سرباره در جوشکاری

آخالهاي سرباره استحکام سطح مقطع جوش را کاهش مي‌دهند و يک منطقه مستعد ترک ايجاد مي‌کنند.
ذوب ناقص
عدم اتصال بين فلز جوش و فلز پايه يا بين پاسهاي جوش
علت
1. استفاده از الکترودهاي کوچک براي فولاد ضخيم و سرد
2. آمپراژ ناکافي
3. زاويه الکترود نامناسب
4. رعت حرکت بسيار زياد
5. سطح کثيف (پوسته نورد ، لکه ، روغن و ...)
نتيجه
اتصال جوش را ضعيف مي‌ماند و به يک منطقه مستعد ايجاد خستگي تبديل مي‌شود.

 

 

 

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 08:41

معایب تخلخل در جوشکاری

به شدت استحکام اتصال جوش شده را کاهش مي‌دهد. تخلخل سطحي به اتمسفر خورنده اجازه مي‌دهد که فلز جوش را مورد حمله قرار دهد و موجب نقص در آن شود.
همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment
اين مشکل معمولا همراستا و همسطح نبودن قطعاتي که به هم جوش مي‌شوند ناميده مي‌شوند. عدم همراستايي يک مشکل معمول در آماده سازي روشهاي لب به لب است و هنگامي ايجاد مي‌شود که صفحات ريشه و صفحات اتصال از فلز پايه در محل درست خود براي جوشکاري قرار نگرفته‌اند.
علت
1. مونتاژ نادرست قطعاتي که بايد جوش شوند.
2. خال جوشهاي ناکافي که مي‌شکند يا بست زدن ناکافي که موجب حرکت مي‌شود.
نتيجه
همراستا بودن جدي است، زيرا نقص در ذوب لبه ريشه موجب ايجاد مناطق تمرکز تنش مي‌شود در سرويس دهي موجب شکست خستگي زود رس اتصال مي‌شود.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net