ژئو تکنیک و زمین شناسی

شناخت دقیق رفتار خاک ها به عنوان مصالحی که ناگزیر ، بخش غیر قابل تفکیکی از اغلب پروژه های مختلف عمرانی را تشکیل می دهد ،می تواند در بهبود روشهای طراحی تاثیر داشته باشد و دستیابی به تجزیه و تحلیل های واقع گرایانه را میسر می سازد .

بخش ژئواین شرکت با بهره گیری از تجهیزات روز و مدرن و همچنین با تکیه بر توانایی ها و تجربیات کادر خود وظیفه مطالعات ژئو تکنیکی و زمین شناسی را بر عهده دارد  برخی از خدمات مهندسی مرتبط با فعالیتهای این بخش عبارتند از :

  مطالعات مکانیکی خاک و تعیین ظزفیت باربری و نشست پی های سطحی و عمیق در بار گذلری های دینامیکی و استاتیکی

بررسی لغزش و کنترل شیروانی ها و تعیین فشارهای جانبی

ارائه طرح زهکشی و راهکارهای مناسب جهت انتقال و هدایت آب

ارائه گزارش های لرزه و طیف طرح ساختگاه و تحلیل دینامیک آبرفت

مطالعات زمین شناسی عمومی و تخصصی

کنترل عملیات خاکی

مطالعات ژئو مورفولوژیک ساختگاه مورد نظر

مطالعات و طراحی نیلینگ و انواع شمعها

بررسی بیشینه شتاب زمین لرزه ای و مطالعات ساختگاهی

تهیه  نقشه های زمین شناسی و بررسی ساختگاهی منطقه

کلیه حقوق این سایت متعلق به تست جوش است. و کپی برداری از اون پیگرد قانونی دارد

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net